INFORMACE

O přeměně společnosti fúzí sloučením a ochraně osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 (dále také „GDPR“ nebo „Nařízení“)

 

Vážení,

dovolujeme si Vám oznámit, že Medical Technologies CZ a.s. (dále jen „zanikající společnost“) ke dni 01.08.2019 zaniká a povinnosti a práva zcela přecházejí na nástupnickou společnost BTL Medical Technologies s.r.o. (dále také „nástupnická společnost“).

Přeměna společnosti zahrnuje mimo jiné tyto zásadní body:

  • Nový název: BTL Medical Technologies s.r.o.,
  • IČ: 289 78 404,
  • DIČ: CZ28978404,
  • Sídlo a fakturační adresa: Evropská 423/178, Vokovice, 160 00 Praha 6, Česká republika,
  • Dodací adresy (zůstávají stejné jako předtím): 
    • Evropská 423/178, Vokovice, 160 00 Praha 6, Česká republika, nebo
    • Křižíkova 1489, 256 01 Benešov, Česká republika,
  • Datum účinnosti: od 01. 08. 2019.

Oznamujeme, že pro zpracování Vašich osobních údajů se výše představenou fúzi a s ní spojeným zánikem společnosti nic nemění. Vaše osobní údaje jsou i nadále zpracovávány s tou nejvyšší úrovní ochrany, kterou společnost vyhodnotila jako vhodnou a také s respektem k této citlivé oblasti.

Nastupující společnost zcela přebírá všechny závazky zanikající společnosti, jelikož plně vstupuje do jejího právního postavení. Tím zůstávají v platnosti veškeré dokumenty včetně těch, které souvisí s ochranou osobních údajů – udělené souhlasy se zpracováním osobních údajů, zpracovatelské smlouvy, informativní dokumenty, záznamy o činnostech zpracování a další.

Nemusíte tedy mít obavy ohledně zpracování Vašich osobních údajů, vysoký standard ochrany je i nadále zachován. Kdybyste i přesto měli jakoukoli obavu, dotaz či připomínku k výše zmíněné fúzi, neváhejte se na nás obrátit na Karolínu Provazníkovou. Skrze tento kontakt také případně můžete odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud je zpracování Vašich osobních údajů společností na tomto souhlasu založeno.