Exkurze ve firmě pro studenty

Firma Medical Technolgies pořádá exkurze pro studenty Matematicko-fyzikální fakulty UK a Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT. 

Studenti mají možnost projít si vývojové prostory a laboratoře, seznámit se s některými našimi přístroji  a diskutovat o tom, co je zajímá. Pro studenty MatFyz je připravena také diskuse s absolventy fakulty, kteří jsou u nás zaměstnaní. Všem skupinkám se bude věnovat v roli průvodce Vašek Schybal. 

Termíny exkurzí: 

20. 4. 2017 - studenti MatFyzu
9. 5. 2017 - studenti biomedicíny
12. 5. 2017 - studenti biomedicíny
19. 5.2017 - studenti biomedicíny
 

galerie