Projekt Inovace výrobních procesů

V únoru roku 2017 byla ve společnosti Medical Technologies CZ a.s. zahájena realizace projektu „Inovace výrobních procesů a produktu Super Inductive System“, spol. s r.o., RČ: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_049/0008935. Předpokládaným datem ukončení projektu je prosinec 2019.

 

Cílem projektu je inovace výrobních procesů ve společnosti Medical Technologies tak, aby byla umožněna efektivní výroba nově vyvinutých produktů - Super Inductive System, BTL-6000 TR-Therapy a Microwave 6000. V rámci projektu budou nakoupeny technologie, které jsou pro výrobu nových produktů nezbytné, jako např. nová technologie CNC obrábění, navíjení induktivních prvků a vstřikolisování plastů.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

BTL-6000_SIS_PIC_unit_with_arm_big_display_250px
BTL-6000_TR-Therapy-Elite_unit_applicator_250px
BTL-Microwave_PIC_unit_6arm-position_250

Super Inductive System

Targeted Radiofrequency Therapy

Microwave diathermy