BTL EMC laboratoř

  • Okamžitě dostupná EMC laboratoř jako součást vývojového oddělení
  • Připravena provádět předcertifikační EMI a EMS měření pro zdravotnické prostředky
  • Efektivní nástroj, jak vyvíjet a okamžitě testovat naše zařízení
  • Automatizace pro rychlejší a přesnější měření využivající vlastní LabView aplikace


Díky tomuto zařízení jsme schopni:

  • Provádět předcertifikační měření na finálních prototypech nebo funkčních částech
  • Lépe navrhovat obvodová zapojení a DPS s ohledem na EMC
  • Měřit nízké úrovně hluku
  • Provádět testy odolnosti nad rámec požadavků norem
  • Eliminovat rizika plynoucí z EMC již během vývoje
EMC_laborator_tc