Získali jsme certifikát ISO 13485

Na základě dlouhodobého cíle společnosti Medical Technologies vyrábět bezpečné a funkční výrobky, které zároveň převyšují požadavky zákazníka, se vedení společnosti rozhodlo aktivně plnit požadavky vyplývající z normy ČSN EN ISO 13485 Zdravotnické prostředky – Systém managementu jakosti.  

Tato norma stanovuje požadavky na systém managementu jakosti v případech, kdy organizace potřebuje prokázat svoji schopnost poskytovat zdravotnické prostředky a příslušné služby, které trvale splňují požadavky zákazníků a požadavky předpisů vztahujících se na zdravotnické prostředky a příslušné služby.

Medical_Technologies_certifikat_ISO_13485_