Podporujeme

  

Společně s našimi zaměstnanci dlouhodobě pomáháme lidem se zdravotním postižením. Finanční příspěvky umožňují nákup speciálních pomůcek pro každodenní potřeby, jakož i aktivní sport. Velké díky BTL dobrovolníkům, kteří se osobně účastní akcí pro osoby se zdravotním postižením.

social_responsibility_srdce_v2

UDĚLEJME  ŽIVOT S HENDIKEPEM O NĚCO ZÁBAVNĚJŠÍ

BTL podporuje rodiny se zdravotně postiženými dětmi


Malý Kubík měl velmi komplikvaný příchod na svět, což zapříčinilo dětskou mozkovou obrnu. Přesto je to houževnatý, aktivní kluk, co miluje legraci. BTL mu zakoupilo speciální tříkolku užívanou pro děti s DMO. Díky tomu se může Kubík lépe pohybovat a jezdí i delší vzdálenosti. A zažívá o to více legrace se svou rodinou!

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY MOHOU ZNAMENAT I NOVÉ PŘÁTELE

BTL podporuje Klub Vozíčkářů Praha
 

Sportovní Klub Vozíčkářů Praha nabízí široký výběr sportů pro hendikepované jako: floorball, lyžování, tanec, potápění, stolní tenis či orientační závod. Ale i další outdoorové aktivity, například populární handbiking nebo vodní sporty. Cílem je vytvořit adekvátní podmínky a zpřístupnit tak sport hendikepovaným – od volnočasové aktivity až po vrcholový sport. BTL podpořilo klub nákupem speciálního vybavení pro sportovní vozík a upraveného wakebordu pro vozíčkáře. (Fotograf: Jitka Krejčová)

SPORT JAKO NOVÝ SMYSL ŽIVOTA

BTL podporuje postižené osoby v aktivním sportu

 
Jakub je silný mladý muž. Jeho láska a vášeň v jednom – motorka – mu změnila život tak nečekaně... Nehoda mu způsobila trvalé následky (paraplegie) a Jakub se znovu učil žít, bohužel na vozíku. BTL ho finančně podpořila v nákupu speciálního „aktivního“ vozíku, který je vodný pro sportovní aktivity. Snad se i díky tomu přiblíží svému snu: stát se basketbalovým hráčem.

ŠANCE NA DŮSTOJNÝ ŽIVOT

BTL podporuje adekvátní životní úroveň pro dospělé s mentálním postižením


Domov u lesa je speciální zařízení pro dospělé lidi s mentální retardací. Většina z nich trpí i fyzickým hendikepem. Tito lidé nemohou žít sami, nejsou soběstační a nejsou schopni se zařadit do běžného života. V domovech jako je tento, pracuje obětavý a ochotný personál, který o klienty pečuje, připravuje speciální programy a aktivity, aby mohl nabídnout příjemný život a naučit co nejvíce formou zážitků. BTL zakoupilo speciální pomůcky pro usnadnění hygieny imobilním klientům domova. 

ŠANCE NA DŮSTOJNÝ ŽIVOT

BTL pomáhá vybudovat novou školu pro chudé v Kambodži

 
V Kambodži, kde je v současnosti míra gramotnosti zhruba pouhých 40%, podpořilo BTL vzdělání dětí ve vesnici Bantayrersey. Tam žije 150 dětí ve věku 6-12 let a ještě nedávno tam žádná škola nabyla. Nyní zde stojí škola, do které dochází 97 dětí.

MLADÍ POMÁHAJÍ TĚM, KTEŘÍ JIŽ MLADÍ BYLI.

BTL podporuje sociální a zdravotní péči pro seniory

Domov Sue Ryder je tu pro seniory a jejich rodiny.  Pomáhají a poradí ve chvílích, kdy stáří začíná přinášet starosti. Cílem je nabídnout každému možnost důstojně zestárnout. BTL podpořilo domov nákupem speciálních pomůcek pro jejich klienty.